keeeper gmbh otrzymał nagrodę „BEST PLACE TO LEARN” (najlepsze miejsce do nauki)

Firma keeeper GmbH jest czołowym przedsiębiorstwem pod względem kształcenia młodych pracowników i otrzymała prawo do wykorzystywania tytułu „BEST PLACE TO LEARN“. Owe wyróżnienie jest przyznawane przez branżowy portal poświęcony planowaniu kariery zawodowej AUBI-plus GmbH.

W ankiecie wzięło udział 12 stażystów, 6 opiekunów oraz 7 byłych stażystów. „Wynik ankiety firmy keeeper znalazł się wśród czołowych miejsc”, powiedział pan Björn Petereit, doradca klientów portalu AUBI-plus GmbH z miejscowości Hüllhorst. Instruktorka i dyrektorka ds. personalnych, pani Beate Lippke oraz referent ds. personalnych, pan Christian Blome, w szczególności cieszą się z przyznania tej prestiżowej nagrody „jako zespół szkolący jesteśmy całym sercem zaangażowani, aby zapewnić młodym ludziom jak najlepszy start w ich życie zawodowe.

Przyznanie owego tytułu nie tylko jest uznaniem naszej pracy, lecz także poszczególnych działów firmy, które równie mocno są zaangażowane w szkolenie młodych ludzi. W związku z nieustannym doskonaleniem naszego programu szkoleń bezpośrednia ocena przez stażystów jest dla nas szczególnie ważna”, podkreślała pani Beate Lippke.

O tego typu certyfikat przedsiębiorstwa mogą się ubiegać od 2014 roku. Udział w procesie certyfikacyjnym może być postrzegany jako narzędzie orientacyjne, które podpowie, co nauka zawodu na dzień dzisiejszy oznacza, a ankieta 360 stopni wskaże mocne i słabe strony nauczania zawodu w konkretnej firmie. Szczegółowa analiza ankiety dostarcza również informacji dotyczących obszarów działania, które pomogą przedsiębiorstwom w podnoszeniu poziomu nauki i szkolenia.

Jako szczególnie mocną stronę firmy keeeper wymieniono dobrą atmosferę pracy i nauki, która charakteryzuje się integracyjnym i zorientowanym na zespół podejściem oraz wzajemnym szacunkiem od samego początku. Jednakże najwyższą ilość punktów zdobyły takie aspekty nauki zawodowej, jak np. stosownie wczesne przejęcie odpowiedzialności oraz wysoki stopień samodzielnego wykonywania pracy.

„Szczególnie podobają mi się różnorodne projekty. keeeper oferuje wiele możliwości do samodzielnej pracy oraz przejęcia odpowiedzialności. Godne pochwały jest też to, że opiekunowie są życzliwi i zwracają uwagę na to, aby pozytywnie ukierunkować szkolących się, czy zmotywować ich do wspólnego, a także optymalnego rozwiązywania problemów”, komentował jeden z aktualnych stażystów biorących udział w ankiecie.

Korzyści wynikające z kształcenia własnej młodej kadry podkreślił Prezes Zarządu, pan Mike Carlos Wolf: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że należymy w Niemczech do „Best Places To Learn“. Biorąc pod uwagę zbliżający się kryzys na rynku pracy, niniejsze wyróżnienie ma dla nas olbrzymie znaczenie, aby zdobyć i wyszkolić młodą kadrę. Jednocześnie zobowiązujemy się też do ciągłego doskonalenia jakości szkoleń w firmie keeeper i oferowania szans na zatrudnienie dla naszych młodych pracowników na stałe.”

„Jesteśmy przedsiębiorstwem odznaczającym się silnym rozwojem technologicznym i dynamicznym wzrostem. Nowe technologie potrzebują dobrze wykwalifikowanych fachowców, np. mechaników oraz inżynierów, którzy w znacznym stopniu biorą udział w procesie produkcyjnym innowacyjnych wyrobów, a także pracowników biurowych ds. handlowych oraz specjalistów od logistyki magazynowej, którzy zadbają o to, aby towar punktualnie znalazł się u klienta. Nasi stażyści są dla nas „keeeper ami jutra”, ponieważ kształcimy i szkolimy dobrze kwalifikowanych specjalistów według własnych potrzeb – w najlepszym miejscu do nauki (Best Place To Work)”, stwierdziła pani Beate Lippke.

Beate Lippke i Christian Blome podziękowali wszystkim stażystom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w ankiecie. „W szczególności chcielibyśmy również serdecznie podziękować pani Ramonie Lamping (kształcącej się w zawodzie pracownika biurowego), która intensywnie wspierała nas w kwestiach organizacyjnych ankiety.”

Are you a keeeper? Cieszymy się na Twoją aplikację!

» Pobierz informację prasową