polityka prywatnosci

1. ochrona danych w skrócie

informacje ogólne
Poniższe informacje wyjaśnią Państwu w prosty sposób, co będzie się działo z Państwa danymi osobowymi podczas wizyt na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdą Państwo w poniższej Polityce Prywatności.

rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej
kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych na niniejszej stronie internetowej zajmuje się operator witryny. Jego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w zakładce Impressum na naszej stronie internetowej.

w jaki sposób rejestrujemy państwa dane?
Gromadzenie dotyczy między innymi informacji, które sami nam Państwo przekazują. Mogą to być przykładowo dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane rejestrowane są przez nasze systemy IT automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim wszystkie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Rejestrowanie danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

do czego wykorzystujemy państwa dane?
Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności w sieci.

jakie prawa mają państwo względem swoich danych?
W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać nieodpłatnie z prawa dostępu do informacji o pochodzeniu Państwa zapisanych danych osobowych, o ich odbiorcach i celach gromadzenia. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Aby tego dokonać lub uzyskać odpowiedź na inne pytania związane z ochroną danych, mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w Impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa aktywność w sieci może zostać poddana analizie statystycznej. Analiza ta odbywa się przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Państwa aktywność w sieci z reguły analizowana jest anonimowo, nie więc ma możliwości jej powiązania z Państwa osobą. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej dzięki rezygnacji z używania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo w poniższej Polityce Prywatności.
Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. W niniejszej Polityce Prywatności objaśnimy Państwu możliwości wniesienia sprzeciwu.

2. informacje ogólne i obowiązek informowania

ochrona danych
Operator niniejszych stron traktuje kwestie związane z ochroną Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Z danymi obchodzimy się w sposób poufny i zgodny z ustawowymi wymogami w zakresie ochrony danych, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności objaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Informuje również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Przesyłanie danych przez Internet (np. w ramach komunikacji per e-mail) może natrafiać na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości zapewnienia stuprocentowej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

informacja o administratorze
Za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej odpowiedzialny jest:
keeeper GmbH
postdamm 43
D-32351 stemwede
Telefon: (0) 5773 8 01 – 0
e-mail: info@keeeper.de
Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk i imion, adresów e-mail itd.).

odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procedur przetwarzania danych możliwych jest wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym czasie. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Przetwarzanie danych, które odbyło się do czasu wycofania zgody, pozostaje zgodne z prawem.

prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym
W przypadku naruszenia prawa ochrony danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym dla kwestii związanych z ochroną danych jest regionalny inspektor ochrony danych w danym kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów oraz ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

prawo do przenoszenia danych
W odniesieniu do danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w związku z wykonaniem umowy, przysługuje Państwu prawo o tego, by zażądać przekazania tych danych sobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Państwa żądanie bezpośredniego przesłania danych do innego administratora zrealizujemy wyłącznie, o ile będzie to technicznie możliwe.

szyfrowanie ssl i tls
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transferu treści poufnych (np. zamówień i zapytań, które otrzymujemy od Państwa jako właściciel strony, na niniejszej stronie internetowej stosujemy szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane dane jest, gdy w pasku adresowym przeglądarki fraza „http://” zmienia się na „https://”, a w polu obok pojawia się symbol kłódki.
Aktywne szyfrowanie SSL i TLS oznacza, że przesyłane do nas dane nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

dostęp do danych, blokowanie, usuwanie
Na mocy obowiązujących przepisów ustaw mają Państwo prawo do tego, by w dowolnym czasie otrzymać dostęp do informacji dotyczących Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorców, jak również celu przetwarzania danych. Mogą Państwo także sprostować, zablokować lub usunąć te dane. Aby tego dokonać lub uzyskać odpowiedź na inne pytania związane z danymi osobowymi, mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w Impressum.

3. inspektor ochrony danych

inspektor ochrony danych wymagany przez prawo
W naszej firmie ustanowiliśmy inspektora ochrony danych. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem privacy@keeeper.com.
Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte
Telefon: 0 29 44 – 97 971 – 0
E-mail: privacy@keeeper.com

4. rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

cookies
Strony internetowe wykorzystują tzw. cookies (ciasteczka). Cookies nie powodują szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookies możemy kształtować naszą witrynę tak, by była jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom, wydajna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które tworzone są na Państwa komputerze i które przechowywane są w pamięci używanej przeglądarki.

Większość stosowanych przez nas cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Po zakończeniu sesji na stronie pliki te są automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wzgl. wykluczali akceptację cookies w określonych przypadkach lub w całości oraz by automatyczne usuwanie plików cookie odbywało się wraz z zamknięciem przeglądarki. Jeśli obsługa cookies zostanie wyłączona, funkcjonalność tej strony może ulec ograniczeniu.

Cookies wymagane do potrzeb komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, korzystnych dla Państwa funkcji (np. koszyk na zakupy) przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony prawnie interes w zapisywaniu cookies w celu bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania oferowanych usług. Jeżeli zapisywane są również inne rodzaje cookies (np. analizujące aktywność w Internecie), zostaną one odrębnie opisane w Polityce Prywatności.

pliki dzienników serwera
Operator stron w sposób zautomatyzowany gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Informacje te obejmują:

  • rodzaj i wersję przeglądarki,
  • stosowany system operacyjny,
  • referrer URL,
  • nazwę hosta używanego komputera,
  • godzinę zapytania do serwera,
  • adres IP.

dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym dozwolone jest przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

formularz kontaktowy
Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez formularz internetowy, dane z niego pochodzące (w tym dane kontaktowe wprowadzone przez Państwa w formularzu) zostaną zapisane przez nas w celu opracowania odpowiedzi na zapytanie lub ewentualne pytania uzupełniające. Bez Państwa zgody nie przekażemy tych danych nikomu innemu.

Tym samym przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym czasie. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wcześniejsze przetwarzanie danych, które odbyło się do czasu wycofania zgody, pozostaje zgodne z prawem.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym przechowywane są u nas do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia albo wycofają udzieloną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych stanie się nieaktualny (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności dot. okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

portal rekrutacyjny
Nasz portal rekrutacyjny zawiera oferty pracy, o które ubiegać się mogą Państwo per e-mail lub przez formularz. Z decyzją o aplikowaniu na dane stanowisku wiąże się przekazanie danych osobowych oraz informacji o przebiegu kształcenia i kariery zawodowej. Dokumenty przesyłane są dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu podjęcia decyzji o zawarciu stosunku pracy odbywa się na podstawie § 26 ust. 1 BDSG-neu (nowa federalna ustawa o ochronie danych).

W przypadku skorzystania z formularza internetowego wprowadzone przez Państwa dane osobowe są przesyłane do nas w sposób zaszyfrowany.

Dokumenty rekrutacyjne wysyłane pocztą elektroniczną są automatycznie odczytywane i rejestrowane w naszym systemie zarządzania rekrutacją. Przechowywane są wszystkie dokumenty (list motywacyjny, życiorys, świadectwa i inne zaświadczenia) oraz zawarte w nich informacje.

Jeśli dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane do nas osobiście lub pocztą, najpierw je zdigitalizujemy, a następnie również wprowadzimy do naszego systemu zarządzania rekrutacją. Oryginały zostaną Państwu odesłane niezwłocznie.

W przypadku rekrutacji zakończonej sukcesem, Państwa dokumenty odkładane są do akt pracowniczych. Jeśli Państwa podanie nie zostało rozpatrzone pozytywnie, dokumenty przechowujemy przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie niszczymy zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych. Jeśli będziemy chcieli przechowywać dokumenty rekrutacyjne przez dłuższy okres czasu, zapytamy Państwa o dodatkową zgodę.

blog
Na naszej podstronie „Blog” wyłączono funkcję komentowania. Można jedynie udostępniać treści zawarte na stronie. Dane z tym związane nie są przez nas przechowywane.

5. narzędzia analityczne i reklamy

google analytics
Niniejsza witryna wykorzystuje usługi analityczne Google Analytics. Operatorem jest Firma Google Ireland Limited (Register-Nr.: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics wykorzystują tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje o Państwa aktywności na tej stronie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane.

Zapisywanie cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu sposobu korzystania użytkowników z witryny w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

anonimizacja adresów ip
Ta strona internetowa ma aktywną funkcję anonimizacji adresów IP. Spowoduje to, że Państwa adres IP przed przesłaniem go do USA zostanie skrócony przez Google, jeżeli przebywają Państwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny aktywności użytkownika na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczki w przeglądarce
Mogą Państwo zrezygnować z obsługi cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić rejestrowanie danych związanych z Państwa aktywnością na tej stronie internetowej (w tym adresu IP), które generowane są przez cookie, jak również wyłączyć ich przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google – w tym celu należy pobierać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: ttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

sprzeciw wobec rejestrowaniu danych
Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie Państwa danych poprzez kliknięcie poniższego linku. Ustawiony zostanie wówczas tzw. cookie opt-out, który zablokuje zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłączenie Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zawarliśmy z Google umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych i w pełnym zakresie spełniamy surowe wymogi stawiane przez niemieckie organy ochrony danych w zakresie korzystania z narzędzia Google Analytics.

dane demograficzne w google analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „dane demograficzne” narzędzia Google Analytics. Funkcja ta umożliwia generowanie raportów zawierających wiek, płeć i zainteresowania osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z targetowanych reklam Google oraz z danych dotyczących gości witryny od innych operatorów stron. Nie ma możliwości przypisania tych danych do konkretnej osoby. Funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie w preferencjach dotyczących reklam na Państwa koncie Google. Można również użyć ogólnej odmowy gromadzenia informacji przez Google Analytics zgodnie z opisem w ustępie „Sprzeciw wobec rejestrowaniu danych”.

google adsense
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google AdSense, usługę reklamową firmy Google Inc. („Google”). Operatorem jest firma Google Ireland Limited (Register-Nr.: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google AdSense stosuje tzw. „cookies” – pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane web beacons (niewidzialne obrazki). Web beacons umożliwiają analizowanie różnych informacji, np. ruchu na naszych stronach internetowych.

Wygenerowane przez cookies i web beacons informacje o Państwa aktywności na tej stronie (w tym o adresie IP) oraz o wyświetlaniu formatów reklam są przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Informacje te Google może przekazywać swoim partnerom umownym. Google nigdy nie łączy jednak Państwa adresu IP z innymi zapisanymi przez Państwa danymi.

Zapisywanie cookies AdSense odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu sposobu korzystania użytkowników z witryny w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Mogą Państwo zrezygnować z obsługi cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Podczas korzystania z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

google analytics remarketing
Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z Google AdWords i Google DoubleClick – funkcjami obejmującymi wszystkie urządzenia użytkownika. Operatorem jest firma Google Ireland Limited (Register-Nr.: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z niezależnymi od urządzenia funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane i targetowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie informacji o wcześniejszym użytkowaniu i aktywności w sieci na danym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) mogą być wyświetlane również na innych Państwa urządzeniach (np. tablecie lub komputerze PC).

Po wyrażeniu zgody Google powiąże w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google. Sprawi to, że na każdym urządzeniu, na które logują się Państwo za pomocą konta Google, wyświetlane będą te same spersonalizowane wiadomości reklamowe.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które zostają tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia grup docelowych reklam wyświetlanych na wszystkich urządzeniach użytkownika.
Mogą Państwo na stałe sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu reklam na inne urządzenia poprzez wyłączenie spersonalizowanej reklamy na Państwa koncie Google. W tym celu należy otworzyć link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo wyrazić lub wycofać wobec Google (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku operacji przetwarzania danych, które nie są wiązane z Państwa kontem Google (np. z powodu nieposiadania takiego konta lub wyrażenia sprzeciwu wobec łączenia danych), przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony prawnie interes wynika z faktu, że operator witryny internetowej ma interes w anonimowej analizie odwiedzin strony na potrzeby tworzenia reklam.

Więcej informacji oraz zasady ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

google adwords oraz google conversion-tracking
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited (Register-Nr.: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. Conversion Tracking. Po kliknięciu na reklamę zaserwowaną przez Google, ustawiany jest specjalny plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje unikalny plik cookie. Cookies nie można śledzić przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje pozyskane dzięki cookies konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na korzystanie ze śledzenia konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, na podstawie których można zidentyfikować osoby użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, można sprzeciwić się tej funkcji. W tym celu w ustawieniach użytkownika w prosty sposób można dezaktywować plik cookie funkcji Google Conversion Tracking za pośrednictwem używanej przeglądarki internetowej. Wówczas nie zostaną Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie cookies konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu sposobu korzystania użytkowników z witryny w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.
Więcej informacji o Google AdWords oraz o śledzeniu Google Conversion Tracking znajdą Państwo w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wzgl. wykluczali akceptację cookies w określonych przypadkach lub w całości oraz by automatyczne usuwanie plików cookie odbywało się wraz z zamknięciem przeglądarki. Jeśli obsługa cookies zostanie wyłączona, funkcjonalność tej strony może ulec ograniczeniu.

6. media społecznościowe

wtyczki sieci facebook (przyciski „lubię to” i „udostępnij”)
Na naszej stronie internetowej znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych sieci społecznościowych, takich jak np. Facebook, Instagram oraz Pinterest („wtyczki społecznościowe”). Funkcje przypisane do odnośników, w szczególności przesyłanie informacji i danych użytkownika, nie zostają aktywowane poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej, lecz wyłącznie poprzez kliknięcie na odpowiednie linki. Wtyczki rozpoznać można po logo danej sieci społecznościowej. Po kliknięciu linku aktywowane są wtyczki danej sieci, a Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z ich serwerami. Jeśli klikną Państwo na linki podczas odwiedzania naszej strony internetowej i jednocześnie są zalogowani w sieci społecznościowej poprzez swoje konto osobiste, informacja o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej może zostać przekazane do tej sieci i tam zapisana w powiązaniu z Państwa kontem. Aby zapobiec powiązaniu Państwa konta w danej sieci społecznościowej, przed kliknięciem linku muszą się Państwo wylogować z konta w tej sieci. My, jako operator tych stron, nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez odpowiednie portale społecznościowe. Cel i zakres gromadzenia danych przez portale społecznościowe oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w tych portalach, jak również przysługujące Państwu odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych w konkretnej sieci. Za przetwarzanie danych, które inicjowane jest wskutek kliknięcia linku, odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

nasze kanały w mediach społecznościowych
przetwarzanie danych za pośrednictwem portali społecznościowych
Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Portale społecznościowe, z których korzystamy, są wymienione poniżej.

Prosimy pamiętać, że nie przetwarzamy żadnych danych osobowych naszych użytkowników portali społecznościowych, lecz wykorzystujemy anonimowe dane użytkowników do celów ewaluacyjnych.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram itp. z reguły mogą szczegółowo analizować zachowanie użytkowników odwiedzających ich stronę internetową lub też stronę internetową ze zintegrowanymi treściami z mediów społecznościowych (np. przyciskami „lubię to” lub banerami reklamowymi). Podczas odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych uruchamiane są liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Oznacza to, że:
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz tam nasz profil, operator portalu społecznościowego może powiązać tę wizytę z Twoim kontem użytkownika. Twoje dane osobowe mogą być jednak gromadzone także wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane są gromadzone na przykład poprzez pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Twojego adresu IP.

Dzięki zgromadzonym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zawarte są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań mogą być wyświetlane zarówno na danym profilu w mediach społecznościowych, jak i poza nim. O ile posiadasz konto w danym portalu społecznościowym, reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Prosimy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. Dlatego też, w zależności od dostawcy, ewentualne dalsze operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w warunkach korzystania i w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

podstawa prawna
Nasze kanały w mediach społecznościowych powinny zapewnić możliwie jak najpełniejszą obecność w Internecie. Chodzi tu o uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszę być wskazane przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw
W czasie gdy odwiedzasz jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. Facebook), wraz z operatorem platformy społecznościowej ponosimy odpowiedzialność za operacje przetwarzania danych zainicjowane podczas tej wizyty. Zasadniczo możesz dochodzić swoich praw (do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wnoszenia skarg) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec portalu Facebook).

Prosimy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych portali społecznościowych. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

okres przechowywania
Dane gromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel przechowywania danych. Pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami portali społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych osobowych, patrz poniżej).

szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych
facebook
Posiadamy profil na portalu Facebook. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA.

możesz samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące reklam na swoim koncie użytkownika. w tym celu kliknij poniższy link i zaloguj się:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szczegóły znajdziesz w Zasadach dotyczących danych portalu Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/

instagram
Posiadamy profil na portalu Instagram. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Zasadach dotyczących danych na Instagramie:
https://help.instagram.com/519522125107875

pinterest
Posiadamy profil na portalu Pinterest. Operatorem jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”). Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce prywatności portalu Pinterest:
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

xing/kununu
Posiadamy profil na portalu XING oraz Kununu. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych portalu XING:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

linkedin
Posiadamy profil na portalu LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn posiada certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA. LinkedIn używa reklamowych plików cookie.

w celu dezaktywowania reklamowych plików cookie linkedin kliknij w poniższy link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce ochrony prywatności portalu LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy